Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

  facebook instagram

  Психологическо консултиране или психотерапия?

  Психологическо консултиране или психотерапия?

  Често хората не правят разлика между психологическото консултиране и психотерапията. Това разграничаване е важно, защото целите, подходът и времетраенето на двата вариантa психологична работа са различни и са полезни в различни случаи.

  Психологическо консултиране


  “Куражът не се появява, когато имаш всичките отговори. Придобиваш го, когато си готов да се изправиш пред въпросите, които си избягвал през живота си“ Шанън Адлър

  Консултирането е  кратковременно – продължава най-много около 10 срещи с психолог. Фокусира се върху идентифицирането и прилагането на възможни решения за конкретен проблем или въпрос. Често хората се обръщат към психолог, за да решат някаква тяхна трудност, която не могат или не искат да споделят с приятели и семейство или те нямат наличния ресурс и знания да им помогнат. Съответно те търсят професионална помощ за това. В повечето случаи са нужни няколко срещи с психолог, за да се намери решение на въпроса и психологът да Ви помогне да опитате  в живота си нови стратегии за справяне. Пример за такъв вид подкрепа е справянето със стреса. Психологът може да Ви помогне да оцените нивата на стрес в живота Ви и да Ви препоръчва индивидуални стратегии как да се справите с дистреса. Консултиране може да се извършва по всякакви въпроси, свързани с търсенето на психично благополучие на клиента. При него се използват различни оценъчни скали, методи, въпросници за диагностика на дадения проблем. Консултирането не работи дълбинно, а е фокусирано единствено към решаването на заявката на клиента в краткосрочен план и работи основно с настоящето без да навлиза в личната история на клиента.

  Психотерапия


  “Който гледа навън – сънува, който гледа навътре – се събужда“ Карл Юнг


  Психотерапията е дългосрочна, занимава се комплексно и дълбинно с човека. Заявката за терапия може да е породена от желание за лично развитие и познание до търсене на подобрение на сериозни психични проблеми. Тя често се занимава с откриването на историческия корен на проблема и изследва задълбочено психичните процесите в клиента. Резултатите от нея са по-големи и често се изразяват в значителна промяна в мисленето, вярванията, личността и чувствата. Терапевтът създава защитена среда за клиента, където той може да сподели всички свои търсения, проблеми и чувства без да бъде оценяван, съден или притискан, а напротив – подкрепен с необходидимото търпение и професионализъм. Терапевтът не дава съвети и не казва на клиента как да живее живота си, а го насърчава да изрази себе си, да освободи потенциалите си, помага да се забележат скрити процеси в него и да ги осъзнае и овладее, той е партньор в търсенето на отговори на въпросите на клиента. Терапията се извършва от психолог, който е придобил специално допълнително образование в дадена психотерапевтична парадигма.

  Консултирането и терапията продължават около 50-60 минути на сесия и най-често се правят веднъж в седмицата, но в някои случаи може и по-често, ако индивидуалният случай го изисква. Може да дойдете на първоначално интервю, в което заедно да определим какви са вашите специфични потребности и да изготвим план за решаване на личния Ви казус.


  Автор:

  Мария Вапцарова