Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

facebook instagram
beige background

Десислава Манева

Десислава Манева Психолог и психотерапевт
Десислава Манева

Психолог и психотерапевт

Завършила съм образованието си в Софийски университет ``Св. Климент Охридски``, специалност клинична и консултативна психология, с втора специалност по трудова и организационна психология. Участвала съм в проект към НБУ като водещ на група за психологическа подкрепа за хора с зависимости, под супервизията на утвърдени експерти и преподаватели в областта. Имам обучение в курсове по психодрама, разрешаване на конфликти и медиаторство, групи за личен опит и себепознание и др. Придобила съм дългогодишен опит в областта на бизнес комуникацията, продажбени умения, екипна работа, тренинги по невербална комуникация и презентиране, имам опит като модератор в различни групови формати. Съосновател съм на Център за развитие на личността АзОн – психологическо консултиране и психотерапия.

АзОн

Искам да изкажа искрените си благодарности към Д. Манева. Тя спечели доверието ми още при първата ни среща, защото при нея професионалната компетентност е съчетана с огромна доброта и човечност. Тя работи с отдаденост и това неминуемо води до благоприятен изход.

А. В. 46 г.

Десислава е чудесен човек, внимателен и състрадателен. Винаги съм усещала, че мога да и́ се доверя. Съветите, които ми е давала, са били много удачни и са ми помагали.

М. 30 г.
Контакти

Контакти

Десислава Манева - Център за психотерапия и консултиране АзОн

desislava@azon.bg

+359 894 392 663

гр. София. кв. Лозенец, ул. ``Неразделни`` 4