Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

  facebook instagram

  Принципи и ценности на център АзОн

  Принципи и ценности

  Нашите принципи на работа и ценности са:

  Ангажираност – отдаденост и високо ниво на отговорност към всеки, който влезе във взаимоотношения с нас в процеса на работа;

  Всеотдайност – няма да пестим сили и енергия за всеки, който се нуждае от професионална грижа и съвет;

  Съпричастност – основен подход в нашето разбиране при консултирането и психотерапията са емоционалната подкрепа и съпричастност към проблемите на личността;

  Уважение към достойнството на личността – основна ценност в психотерапевтичното поведение е зачитането на личното достойнство на всеки човек, също и неговата  „реконструкция“ (там, където е необходимо)  и извеждането му на преден план в процеса на терапията, тъй като вярваме,  че това е необходимо и задължително условие,  личността да продължи да развива своя потенциал;

  Поверителност и конфиденциалност – считаме, че доверието е от изключително значение и е в основата на успешната връзка между терапевт и клиент. Можете да бъдете напълно спокойни, че това което се случва в рамките на сесиите и цялостния процес на партниране ще остане в пълна поверителност, включително и след приключване на взаимоотношенията ни;

  Коректност – знаем, че спазването на правилата и ценностите, в които вярваме, както и зачитането на всичко, което а важно за нашите клиенти е гаранция за ползотворна работа и изграждане на взаимно доверие. Но не бихме застанали на всяка цена зад  „праволинейно“ спазване на правилата, ако преценим,  че има и по-важни и водещи фактори, както и ползи за нашите клиенти. Проявяването на гъвкавост е от ключово значение за създаване на конструктивна среда.

   Контакти

   Свържете се с нас

   Център за психотерапия и консултиране АзОн

   info@azon.bg

   Мария Вапцарова: +359 888 356 035 | Десислава Манева: +359 894 392 663

   гр. София. кв. Лозенец, ул. ``Неразделни`` 4