Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

  facebook instagram
  beige background

  д-р Мария Вапцарова

  Мария Вапцарова - Психолог и психотерапевт
  д-р Мария Вапцарова

  Психолог и психотерапевт

  Психолог на здравето и аналитично ориентиран психотерапевт, консултации за подобряване на здравното поведение и качеството на живот, личностно консултиране, консултации на родители, консултиране на двойки, игрова терапия за деца и психотерапия.

  Магистър съм по „Психология на здравето“, Софийски университет Св. Климент Охридски. Още съм междинно сертифициран аналитично ориентиран психотерапевт към Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“ и негов член. Завършила съм обучение по метода EMDR, модул I. Преминала съм обучения по терапевтични психодрама техники и когнитивно-поведенческа психотерапия. Имам придобита научно-образователна степен доктор в Софийски университет Св. Климент Охридски. В практиката си прилагам интегративен подход към всеки клиент, за да бъдат най-добре посрещнати индивидуалните му нужди. Съосновател съм и собственик на Център за развитие на личността АзОн – психологическо консултиране и психотерапия.
  Може да видите повече за мен на: www.vaptsarova.bg

  АзОн

  Какво може да Ви предложи психологът на здравето?

  Психология на здравето е една от най-новите и динамично развиващи се дялове на психологията. Специалността в България я има от няколко години. Психологът на здравето може да Ви помогне да промените нездравословния си начин на живот и да Ви помогне да вървите в посока на превенция на болести, които могат да бъдат развити заради начин на живот и модел на мислене. Психологът на здравето може да Ви съдейства да установите „разболяващите“ поведения и начин на мислене в живота Ви и да Ви помогне да промените на убежденията и нагласите си, които Ви пречат, да се научите по-добре пда управлявате стреса в живота си и да изградите стратегии за справяне с него, да проведе обучения с Вас, да Ви съдейства да повишаване качеството си на живот и чувството за благополучие, да оптимизирате здравната си грижа и да отработвате психологически Ваши психосоматични и други проблеми. Работи се както със здрави хора с цел превенция на болестни състояние, така и с хора със здравословни проблеми, които могат да имат хронични заболявания или адаптиращи се психически към приемане на диагноза и живот с нея, психосоматични прояви и други.

  С какво може да помогне аналитичната психотерапия?

  Юнгианската анализа е лого терапия и целта й да води клиента по пътя на неговата индивидуация. Това е пътят към постигане на една нова по-осъзната, по-цялостна, постоянно актуализираща се личност. Човек да бъде най-доброто и уникално явление на себе си. В нея се търси събиране на съзнателните и несъзнателните части на ума, за да се помогне на човека да се чувства цялостен и балансиран. В анализата клиентът се впуска в дълбините си, за да изследва всички части от себе си – лицеприятните и нелицеприятните, и търси „истинскито“ Себе, отколкото аза, който е представен пред другите в света. Отделя се внимание на символичните и духовни преживявания на клиента, на неговите сънища и фантазии. В процеса се използват креативни техники и подходи. Това е вълнуващ път на свързване със себе си и преоткриване на живота – минал, настоящ и бъдещ. Юнгианската терапия може да помогне на хора, които са в депресия, тревожност, тъга, загуба, фобии, проблеми във взаимоотношенията, емоционално травми, ниско самочувствие и други емоционални проблеми. Тя е за тези, които търсят дълбоко разбиране на себе си и са готови да се включат активно в процеса на търсенето на това знание.

  Какво е EMDR и с какво помага?

  Методът „Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR) или още „Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите`` е иновативна психотерапия. Чрез нея успешно се помага хора, които имат психологически затруднения и проблеми, в основата на които стоят някои видове емоционално травматични преживявания, като сексуални малтретирания, пренебрегване и отблъскване в детските години, автомобилни катастрофи и други видове инциденти и насилие. През 2013 година EMDR е призната от Световната здравна организация за един от двата най-ефективни методи (основани на доказателства от множество клинични проучвания) за работа с посттравматично стресово разстройство (ПТСР). EMDR се прилага и при лекуването на тревожност, проблеми свързани със себеоценката и други свързани с тревожността разстройства. Има моменти в живота, в които човек е подложен на изключителен стрес и се поучават емоционални травми. Един от най-добрите начини за преработка на тези травми е EMDR. Чрез билатерална стимулация (най-вече чрез движение на очите) се стимулират зоните в мозъка, отговорни за преработката и съхранението на информацията. Това е вътрешно присъщия за всяко живо същество себеизцелителен потенциал и дава възможност на мозъка да се справи с непреработения травматичен материал. Тъй като посредством EMDR само се подпомага този природен, наличен у всеки от нас хомеостатичен механизъм, който ребалансира тялото и психиката ни, резултатите се постигат изключително бързо. Обикновено са необходими само няколко сесии за да се разрешат проблемите, дори и такива съществуващи от години, понякога даже от десетилетия у клиента.

  Много обичам сесиите си с Мария Вапцарова и ги чакам с нетърпение всяка седмица! Благодаря Ви Мария за всичко, което правите за мен!

  Д. 32 г.

  Заведох детето си при Мария Вапцарова и останах очарована от това колко е мила, добра и лъчезарна! Синът ми веднага се отпусна пред нея, въпреки, че много рядко харесва непознати. Уникална жена и много добре успява да намери комуникация с малчуганите.

  И. 42 г.

  Първоначално се чувствах скептично да посетя психолог, защото се притеснявах да говоря за проблемите си. Но от първото ми посещение при Мария Вапцарова започнах да осъзнавам, че опасенията ми са били напразни. Тя е изключително добър специалист, много внимателна и обръща много внимание на клиентите си.

  Н. 35 г.

  Прекрачвайки прага на своята несигурност ще се озовеш на уютно място, където грижливо насочван от талантлив млад специалист неусетно ще се потопиш в един чуден свят - своя вътрешен.

  Т. 30 г.

  Мария Вапцарова много ми помогна да намеря решение на дългогодишните ми проблеми и да погледна ситуациите от друг ъгъл. Изслушваше ме внимателно всеки път и след терапия винаги си тръгвах спокойна и обнадеждена.

  К. 19 г.

  Посещавам кабинета на г-жа Вапцарова от 7 месеца и съм много доволна от работата с нея. Чувствам се много по-уверена след срещите ни.

  В. 25 г.
  Контакти

  Контакти

  Мария Вапцарова - Център за психотерапия и консултиране АзОн

  maria@azon.bg

  +359 888 356 035

  гр. София. кв. Лозенец, ул. ``Неразделни`` 4