Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

  facebook instagram
  beige background
  Индивидуална терапия за възрастни

  „Психотерапията  е сляпа за ценностите, когато е бездуховна. Също както някога е имало психология без душа, така сега има психология без дух. Точно от това „сляпо петно“ трябва да се пази психотерапията, защото в противен случай би се лишила от най-важното си оръжие в борбата за душевно здраве или оздравяване на пациента“ Виктор Франкъл

  Съвременната психология се изгражда на базата на обществено-културните влияния върху индивида. Като социален феномен, нормите и принципите се изменят според преобладаващите обществени нагласи и практики. Няма единна психология, защото има културални различия между народите и различни вярвания и ценности, които в определен исторически отрязък се смятат за норма или патология. За това психологията се гради от социални конструкти, обществото постоянно дефинира и предефинира разбиранията си за човека и социума. Но като човечество ние делим обща психична структура. Има идеи и тенденции, които могат да бъдат проследени още от зората на човечеството до ден днешен. Това са Архетипите (от гръцки: ὰρχέτῦπος, означаващо „модел, пример“) – „нещо ясно изразено, точно определен порядък с архаичен характер, както по форма, така и по смисъл. Архетипът съдържа митологични мотиви“ (К. Юнг). Те са различни модели, образи, които изникват спонтанно в съзнанието или поведението, които са всеобщи за цялото човечество и се проявяват винаги и във всяка епоха. Търсенето на непреходните стойности, които остават вечни, са част от оздравителния процес в психотерапията, където личността преминава чрез личния си опит, за да достигне до прозрения за собствените си смисли, както и за връзката му с ценностите за семейство, род, родина, човечество.

  Виждаме отношенията терапевт – клиент в една постоянно партнираща връзка на човешка равнопоставеност, като терапевтът е в позицията на модериращ тези взаимоотношения. Истинската цел е да се работи за постигане на това автентично сътрудничество между терапевт и клиент, в името на успешното развитие и лечение.

  Човекът е не е само в ролята на задаващия въпроси, а целта е, самият той да осъзнае, че животът му задава постоянно въпроси, на които трябва да търси отговори. По тази причина психотерапевтът е този, който партнира на своя клиент в пътя му за намиране на отговорите – да открие сам уникалността на своя живот. Терапевтът е като своеобразно огледало на човека, чрез което той би могъл да „види“ по нов начин себе си и другите. Терапевтът подпомага именно този процес на осъзнаване на съзнателните и несъзнателни действия на личността. Също така разпознаването и назоваването на чувствата и емоциите, възприемането му не като жертва, а като деятел и творец, чийто живот и резултати зависят пряко от изборите, които прави, а не от обстоятелствата, в които е „окован“, разбирането на неотменимата способност да сътворява битието си.

  Психотерапията може да ви помогне в това да се справите с ваш личностен проблем, заболяване, търсене, да повишите познанието за вас самите и да придобиете ресурс, с който да се справите с предизвикателствата на живота.

  Автори:
  Десислава Манева
  Мария Вапцарова