Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

  facebook instagram

  Групова терапия

  „Въпреки всичко, аз вярвам, че хората са наистина добри в душите си.“ Ане Франк

  Ако обмисляте да отидете на терапия, имате възможност за включване и в група за групова терапия. В зависимост от естеството на личната ви потребност, този вариант може да е подходящ за вас.

  Груповата терапия се води от един или няколко терапевта в група най-много от 15 човека. Групата сключва договор за конфиденциалност, че споделеното си остава само между присъстващите и не се разпространявана на трети лица лична информация. В повечето случаи те са затворени за нови участници след сформирането на ядрото от заявилите участие. Приключването на групата се договаря предварително от участниците и става след постигането на целта на заявката за терапията. В зависимост от метода на водене и заявката на групата тя се прави най-често веднъж в седмицата в продължение на два часа.

  Понякога участието в група може да е като допълнение на текущата индивидуална терапия. В зависимост от наличните заявки групите може да се сформират с цел личностно развитие и себепознание, както и подобряване на социалните умения, справянето с гняв, срам, самота, ниско самочувствие и други. Може да се сформира група за подкрепа, за да се работи със специфичен проблем на участниците като депресия, затлъстяване, паник атаки, социална тревожност, хронична болка, определена болест, загуба или друго.

  Идеята за споделянето на личен проблем с непознати първоначално може да изглежда плашещо, но често хората са изненадани приятно от преживяването на груповата динамика и подкрепа, която действа много възнаграждаващо и зареждащо. Групата дава защитено пространство, приемане, социална подкрепа и може да даде нови идеи за подобряване на трудна ситуация. Слушането на проблемите на други хора кара човек да излезе за малко от личния си свят, да се огледа в другите, да види, че не само той е страдащ, да участва в решенето на проблем и на друг, което носи възнаграждаващо усещане, и да намери отговори за себе си чрез преживяванията на другите. Хората сме различни, имаме различен опит и събирането на разнообразни личности с една цел може да даде много повече, отколкото човек е очаквал като се придобие нов арсенал от стратегии за справяне с трудностите.

   

  Автори:

  Десислава Манева
  Мария Вапцарова