Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

facebook instagram

Психологическо консултиране

Често хората не правят разлика между психологическото консултиране и психотерапията. Това разграничаване е важно, защото целите, подходът и времетраенето на двата вариантa психологична работа са различни и са полезни в различни случаи.