Център за развитие на личността АзОн

Психологическо консултиране и психотерапия

Свържете се с нас!

facebook instagram

Според индивидуалните нужди и търсения на клиента

Психологическо консултиране пo всякакви психологически въпроси

Изготвяне на индивидуални тренинги и семинари по заявка

Кои сме ние

Вярваме в психология, която включва в своите цели вглеждането и търсенето на ``по-висшите слоеве`` на човешкото съществуване, възможността за откриването на ``светлия Аз``, а именно да бъдеш осъзната, отговорна и автономна личност, която с времето става по-добра версия на самия себе си.

Развитието на личността е път. Нека бъдем помощници в твоето лично пътуване!

АзОн
Клиничен психолог и психотерапевт

Десислава Манева

Магистър психолог със специализация по клинична и консултативна психология и психотерапия; специализация по трудова и организационна психология.

Психолог на здравето, психотерапевт

д-р Мария Вапцарова

Психолог на здравето и аналитично ориентиран психотерапевт, консултации за подобряване на здравното поведение и качеството на живот, личностно консултиране, консултации на родители, консултиране на двойки, игрова терапия за деца и психотерапия.

Ние можем да съдействаме професионално в пътя Ви на лично развитие.

"
Мисия и визия

Промяната ``отвътре``.

Здравето на личността е тясно свързано с виждането за човека в неговата единна цялост - тяло, душа и дух, а не с фрагментирането му и едностранчиво взиране само в някои негови елементи.

Ангажираност

Отдаденост и високо ниво на отговорност към всеки, който влезе във взаимоотношения с нас в процеса на работа.

Всеотдайност

Няма да пестим сили и енергия за всеки, който се нуждае от професионална грижа и съвет.

Съпричастност

Основен подход в консултирането и психотерапията е емоционалната подкрепа и съпричастност към проблемите на личността.

Психотерапия

Психотерапията се извършва по заявка – в нея няма ограничения като може да се работи според индивидуалните нужди и търсения на клиента.

Тренинги и семинари

Изготвяне на индивидуални тренинги и семинари при заявка.

Контакти

Свържете се с нас

Център за развитие на личостта Азон - психологическо консултиране и психотерапия

info@azon.bg

д-р Мария Вапцарова: +359 888 356 035 | Десислава Манева: +359 894 392 663

гр. София. кв. Лозенец, ул. ``Неразделни`` 4